Skip to content

Glogster

Neem een account bij www.glogster.com of bij edu.glogster.com.

Met Glogster kan je interactieve posters maken waarin je media kan integreren. Naast foto’s kan je ook videofilmpjes en geluiden integreren. Je kan de achtergrond wijzigen en alle elementen schikken zoals je wil.

Opdracht:

Maak een attractieve poster met Glogster waarin je de mogelijkheden van Glogster zoveel mogelijk benut.  Het is de bedoeling dat je voor leerkrachten een voorbeeld maakt dat hen kan inspireren om Glogster ook te gebruiken in het kader van hun lessen. Je mag je inbeelden dat je een leerling bent die bijvoorbeeld jonger is dan je eigen leeftijd. Je kan bijvoorbeeld ook een voorstelling maken van de leefwereld van een fictieve leerling in het Frans of het Engels. In dat geval mag je dus een foto kiezen uit een ‘toegelaten’ fotoverzameling (zie verder). Je kan ook een onderwerp verzinnen voor een vak als geschiedenis, aardrijkskunde of wat dan ook.

Hier vind je voorbeelden die je kunnen inspireren:

http://edu.glogster.com/glogpedia/

Sla al de links op van de bronnen die je hebt gebruikt. Als je foto’s gebruikt, gebruik dan liefst een foto met een voor deze opdracht toegelaten licentie van Creative Commons, bijvoorbeeld  www.Flickr.com/creativecomons.

Als de de poster klaar is, moet je die overbrengen naar je blog. Je kan die overdracht automatisch laten gebeuren, door bij Glogster de naam en paswoord in te geven. De poster verschijnt nu als nieuwe post in je blog. Achteraf is het de bedoeling dat de poster terechtkomt bij de subpagina Glogster als onderdeel van Tools.  Je doet dit door de html-code uit de post te kopiëren en te plakken in de subpagina Glogster. De subpagina Glogster moet je eerst aanmaken.

Aanmaken subpagina’s

Je maakt ook een verwijspost waarin je de tool kort beschrijft en waarin je rechtstreeks linkt naar de subpagina Glogster.

Advertisements
%d bloggers like this: