Skip to content

ESL video

Opdracht

1. Bekijk het voorbeeld bij teacheraid.webnode.com.

2. Neem een account bij ESL video.

3. Kies uit volgende lijst een videofragment. Iedereen neem een verschillend fragment! (Maak je keuze op Smartschool.)

Digitale kloof dichten via onderwijs

Digitale kloof bij jongeren

Cyberpesten

Einsteingeneratie

Einsteingeneratie – 2

De leefwereld van jongeren

De tovenaarsleerling

Laptop vervangt schoolboek

ICT-integratie

4. Bedenk voor het fragment 3 meerkeuzevragen.

5. Stuur de htmlcode op met een Smartschoolbericht naar de leerkracht.

6. Schrijf op je blog een  post met als titel ESL video. In de post leg je kort uit hoe de tool werkt. Je voegt een verwijzing toe naar volgend adres:

http://teacheraid.webnode.com/esl-video/jevoornaam

Je vertelt ook in het kort waar jouw videofragment over handelt en je geeft je eigen mening. Voeg ook een afbeelding toe. (bijvoorbeeld een screenshot van je videofilm of het logo van ESL video).

Deadline: 22 september 2010

Advertisements
%d bloggers like this: