Skip to content

DE 6 DENKHOEDEN VAN DE BONO

Edward De Bono heeft een manier van werken bedacht die je kan toepassen als je vergadert of als je, zoals wij, een project moet opzetten. Om te verhinderen dat je steeds vanuit hetzelfde eenzijdige perspectief de zaken benadert, stelt De Bono een methode voor waarbij het denkproces wordt opgesplitst in verschillende invalshoeken die door denkhoeden worden voorgesteld. Deze techniek kan bijvoorbeeld in een vergadering worden gebruikt. Elke deelnemer speelt dan de rol die bij de denkhoed hoort.

De witte denkhoed staat voor het maagdelijk witte denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie. Hij bekijkt de zaken zakelijk en neutraal.

De rode denkhoed benadert de zaken spontaan en intuïtief, zonder al te veel het nuchtere verstand aan te spreken.

De gele denkhoed staat voor de zonnige, positieve kijk op het project. Hij benadert de zaken constructief en optimistisch en focust op de voordelen.

De zwarte denkhoed wordt gedragen door de ‘advocaat van de duivel’. Hij focust op de valkuilen en op de mogelijke negatieve afloop. Hij stipt aan waarom iets niet zal functioneren en mislukken.

De groene denkhoed staat voor creativiteit. Creativiteit is nodig om je project te doen lukken en mogelijke valkuilen te omzeilen. De groene denkhoed komt met alternatieve oplossingen en durft veranderen.

De blauwe denkhoed staat voor afstandelijkheid en controle. Hij probeert de zaken te coördineren en op elkaar af te stemmen. In een vergadering is het vaak de voorzitter die deze hoed draagt. Hij denkt na over het denken van de andere hoeden.

Voor het project Teacher Aid zetten we de hoeden van De Bono een beetje naar onze hand. In de workspace vind je de PowerPoint over de denkhoeden en een hoedenformulier dat je moet gebruiken voor de voorbereiding en de nawerking van je samenwerkingsactiviteiten.

Advertisements
%d bloggers like this: