Skip to content

About

In dit project proberen we de digitale kloof tussen leerlingen en leerkrachten te dichten. Veel leerkrachten (en vele ouders) hebben geen zicht meer op de activiteiten die de jongeren op het internet ontplooien. Daarnaast beseffen veel leerkrachten ook dat ze eigenlijk op het vlak van computer- en internetvaardigheden nog heel wat kunnen leren en dat die vaardigheden ook in hun lespraktijk kunnen gebruikt worden.

De leerlingen van de afdeling Informaticabeheer zijn zeer bedreven en ondernemend op digitaal vlak. In een schoolgemeenschap kunnen zij dan ook leerkrachten op sleeptouw nemen

In dit project willen we niet alleen informatie geven over de digitale leefwereld van jongeren en technische kennis delen, maar ook een discussie voeren over het zinvol gebruik van de computer en internet in en buiten de school.

Dit project kadert in de GEÏNTEGREERDE PROEF die de leerlingen van 6 Informaticabeheer van het Immaculata Instituut uit Malle moeten afleggen. Er nemen 14 leerlingen deel aan het project.

6IB2009 - teacher aid

Bij de realisatie van deze projectblog en van de leerlingenblogs wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk origineel materiaal te gebruiken. Het is echter onvermijdelijk om ook producten van andere auteurs te integreren. We trachten om de rechten van auteurs te respecteren en we benadrukken dat dit project werd opgestart voor educatieve, niet-commerciële doeleinden. Mochten er evenwel auteurs zijn die bezwaren hebben tegen het gebruik van hun digitale producten in dit project, dan kunnen zij dit laten weten.

Bart Verswijvel
Immaculata Instituut

Advertisements
%d bloggers like this: