Skip to content

De steen wijzen

May 12, 2010

Vanmorgen was het druk op de gang van de leraarskamer. Vandaag was het immers D-day voor het inleveren van de GIP-werkstukken: cd-roms, logboeken en uit de kluiten gewassen eindrapporten. Deze eindrapporten vertrekken straks richting juryleden en zullen weer opduiken bij de finale GIP-presentatie op 22 juni.

Laten we even een korte adempauze nemen en dan zetten we de eindspurt in van een bijzonder jaar. De kers op de taart wacht ook nog.

Op de foto zie je de steen der wijzen samen met de 14 alchemisten die er goud van hebben gemaakt.

Comments are closed.

%d bloggers like this: